Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

previous arrow
next arrow
Slider
 
Zmarł Pan Tadeusz WÓJCICKI, wieloletni dyrektor naszej szkoły

23 września 2020

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zmarł w wieku 88 lat długoletni Dyrektor naszej szkoły Pan Tadeusz Wójcicki. Odszedł od nas człowiek, nauczyciel, pedagog o niezwykłej wrażliwości na losy dzieci. Szkoła, nauczyciele, pracownicy i uczniowie stanowili zawsze dla niego drugi dom, w którym nikogo i nigdy nie zostawił bez pomocy i wsparcia. Nawet po odejściu na emeryturę „Czwórka” zawsze była jego szkołą, do której często zaglądał, zawsze z dobrym słowem i uśmiechem. Pan Tadeusz był Dyrektorem namysłowskiej „Czwórki” w latach 1972-1985.
Rodzinie zmarłego serdeczne wyrazy współczucia składają: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie.

 86 total views,  4 views today

Informacja dla rodziców uczniów klas VIII

8 września 2020

Proszę o niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu szkoły opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zaświadczeń lekarzy specjalistów o potrzebie wydłużenia czasu pisania egzaminu, uprawniających uczniów do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (tj. dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
Ostateczny termin dostarczenia w/w dokumentów upływa z dniem 30 września 2020 r.

 365 total views,  4 views today

Komunikat Dyrektora szkoły

30 sierpnia 2020

Drodzy Rodzice
1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną wprowadzamy zmiany, które mają zapewnić bezpieczną naukę i pobyt naszych uczniów na terenie szkoły.
Przesyłam informację o wprowadzanych zmianach, uzgodnione one zostały z Radą Rodziców oraz organem prowadzącym szkołę i są zgodne z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Piotr Lechowicz

ZAŁĄCZNIKI
ZARZĄDZENIE NR 7 /2020
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ORGANIZACJI SZKOŁY

 

 806 total views,  1 views today

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

26 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół od 1 września. Opracowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w razie zagrożenia epidemicznego pozwolą wprowadzić adekwatne do danej sytuacji rozwiązania. Stale współpracujemy też z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia w tym zakresie.

 215 total views,  1 views today