Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2020

Komunikat
Zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela 14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo- wychowawcze uczniom, których rodzice zadeklarowali u wychowawców klas chęć skorzystania z tej formy zajęć.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 7:00- 16:00 na świetlicy szkolnej. Prosimy o zaopatrzenie uczniów w tym dniu w posiłek i napój. Nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna.

Dyrektor Szkoły
Piotr Lechowicz

den

 207 total views,  1 views today