Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia nr 9/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021:
dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 będą: 2 listopada 2020 r.; 30 kwietnia 2021 r.; 04, 25,26,27,28 maja 2021 r. oraz 4 czerwca 2021 r.
W tych dniach, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów, którzy chcą skorzystać z tej formy zajęć.
Jednocześnie 14 października 2020 r. zgodnie z Art. 74 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.
W tym dniu, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze dla uczniów, którzy chcą skorzystać z tej formy zajęć.

Od

Do

Nazwa

2020-09-01 2020-09-01 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
2020-10-14 2020-10-14 Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
2020-11-02 2020-11-02 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2020-11-11 2020-11-11 Rocznica Odzyskania przez Polskę niepodległości
2020-12-23 2020-12-31 Zimowa przerwa świąteczna
2021-01-01 2021-01-01 Nowy Rok - dzień wolny od zajęć
2021-01-04 2021-01-17 Ferie zimowe
2021-04-01 2021-04-06 Wiosenna przerwa świąteczna
2021-04-30 2021-04-30 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2021-05-01 2021-05-01 Święto Pracy
2021-05-03 2021-05-03 Święto Konstytucji Trzeciego Maja
2021-05-04 2021-05-04 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2021-05-23 2021-05-23 Zielone Świątki
2021-06-03 2021-06-03 Boże Ciało
2021-06-25 2021-06-25 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Archiwa