Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia nr 9/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021:
dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 będą: 2 listopada 2020 r.; 30 kwietnia 2021 r.; 04, 25,26,27,28 maja 2021 r. oraz 12 czerwca 2021 r.
W tych dniach, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów, którzy chcą skorzystać z tej formy zajęć.
Jednocześnie 14 października 2020 r. zgodnie z Art. 74 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.
W tym dniu, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze dla uczniów, którzy chcą skorzystać z tej formy zajęć.

Archiwa