Organizacja 2 i 3 stycznia 2020

13 grudnia 2019

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2 i 3.01.2020 roku to dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.00-16.00.
W tych dniach nie ma obiadu w szkole.
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców uczniów chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole, o podanie wychowawcy klasy w jakich dniach i godzinach dziecko skorzysta z opieki w szkole.

Zgłoszenia do dnia 18.12.2019 r

152 total views, 1 views today

Dyżury w świetlicy szkolnej w okresie dni wolnych od zajęć dydaktycznych

23 października 2018

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.00-16.00. W tym dniu nie ma obiadu w szkole.

WAŻNE !!!
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców uczniów chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole, o podanie wychowawcy klasy w jakich godzinach dziecko skorzysta z opieki w szkole.

Zgłoszenia do dnia 29.10.2018.

639 total views, no views today

Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

27 sierpnia 2018

Klasy I-VIII w roku szkolnym 2018/2019 otrzymają większość podręczników we wrześniu NIEODPŁATNIE (do wypożyczania w szkolnej bibliotece).
W szkole obowiązywać będą podręczniki Wydawnictwa WSiP.
PONIŻSZE PODRĘCZNIKI LUB ĆWICZENIA UCZNIOWIE ZAKUPUJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE (RELIGIA W KLASACH I-VIII I JĘZYK NIEMIECKI W KLASACH IV-V)

3,167 total views, 6 views today

Organizacja 1 czerwca 2018 r.

22 maja 2018

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 1 VI 2018 roku to dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W tym dniu świetlica szkolna oferuje zajęcia opiekuńcze w godz. 7.00 – 16.00 /nie ma obiadu/.

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców, których dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole w wyżej wymienionym dniu o zgłoszenie tego faktu wychowawcy do dnia 25.05.2018.

374 total views, no views today