porady pedagogiczne

21 kwietnia 2020

Szanowni państwo.
Pandemia wciąż trwa i nadal pozostajemy w domach  chociaż widać już „światełko w tunelu”. Możemy wychodzić już do parków i lasów a Wasze dzieci, które ukończyły 13 lat mogą wychodzić z domu same. Pamiętajmy jednak, że wciąż obowiązuje zakaz spotkań grupowych dlatego zachęcam do przeczytania artykułu „Jak zatrzymać w domu nastolatka w czasie pandemii koronawirusa”.

Artykuł udostępniony

 

pedagog szkolny

Iwona Szymków

 188 total views

Porady pedagoga szkolnego

7 kwietnia 2020

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, w której obecnie jesteśmy jest…wymagająca. Mam nadzieję, że Państwo i „nasze” Dzieci macie się dobrze i chronicie się przed zakażeniem koronawirusem najlepiej jak potraficie.

Uprzejmie proszę o przeczytanie poniżej wiadomości

LINK

pedagog szkolny
Iwona Szymków

 

 

 306 total views

OD PSCHOLOGA …..słów kilka…

29 marca 2020

Okres kwarantanny/ciągłego przebywania w domu jest i będzie trudny. Dla wszystkich: bycie praktycznie non stop w domu (tu szczególnie wspieram rodziców mieszkających w bloku, bez dostępu do ogrodu ), w rutynie jest uciążliwe. Wszyscy jesteśmy istotami społecznymi- potrzebujemy spotkań, wyjść z domu. Rutyna nas przytłacza, cztery ściany mogą skutecznie obniżać nastrój.

 367 total views

LEKCJE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

6 września 2017

W myśl § 4 ust. 1 pkt 6 nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 3,511 total views

„WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI”

6 września 2017

„WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI”

TREŚCI NAUCZANIA W KLASIE IV

Lekcja 1 Wspólnota domu, serca i myśli, czyli o funkcjach rodziny
Lekcja 2 Witaj w domu, czyli funkcje prokreacyjna i opiekuńcza
Lekcja 3 Zasady i normy, czyli funkcje wychowawcza socjalizacyjna
Lekcja 4 Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna
Lekcja 5 Beztroskie chwile w rodzinie, czyli funkcje rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna

 1,252 total views,  1 views today

UCZEŃ ZDOLNY

6 września 2017

UCZEŃ ZDOLNY

Wybitnie uzdolnieni uczniowie (wszechstronnie lub kierunkowo) stanowią grupę dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które powinny być w porę rozpoznane i uwzględniane w procesie ich kształcenia i wychowywania. Uczniowie wybitnie zdolni zwykle wyróżniają spośród innych pewnymi cechami. Mają bardzo silne potrzeby poznawcze, ich zainteresowania są często znacznie głębsze niż u ich rówieśników, co przejawia się w licznych pytaniach, jakie zadają osobom dorosłym. Nadmierne koncentrowanie się na jednej dziedzinie wiedzy czy formie aktywności może powodować zaniedbywanie innych zajęć i obowiązków. Osoby wybitnie zdolne wykazują dość dużą niezależność w swoich opiniach i działaniach.

 680 total views

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA

6 września 2017

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA

Pod pojęciem nadpobudliwości psychoruchowej rozumiemy najczęściej nadmierną pobudliwość układu nerwowego, która objawia się gwałtownymi reakcjami na bodźce zewnętrzne, zarówno w sferze ruchowej jak i psychicznej. W literaturze spotykamy się z określeniami :
• ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi
• ADD, czyli zaburzenia uwagi bez objawów ruchliwości
• zespół hiperkinetyczny, termin stosowany zastępczo (w klasyfikacji ICD-10) równoznaczny z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

 390 total views