Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

XXI SZKOLNE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE

Termin: 26-27 IV 2017

HASŁO PRZEWODNIE: Baw się razem z nami…

II Organizatorzy: Organizatorami konfrontacji są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie.

III Cel: Celem konfrontacji jest rozwijanie umiejętności i zdolności artystycznych dzieci podczas rywalizacji w przyjacielskiej atmosferze.

IV Adresaci konkursów: Adresatami zaproponowanego konkursu są uczniowie z klas I-VI, uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie.

V,VI,VII Zasady uczestnictwa, terminy, zasady ocen

R E G U L A M I N

KONKURS TEATRALNY
Scenki ze szkolnego życia, baśnie dawne i współczesne, parodie kabaretów itp.

W konkursie bierze udział jeden zespół z każdej klasy II-VI wyłoniony w eliminacjach wewnątrzklasowych. Uczniowie prezentują w formie gry aktorskiej dowolną scenkę z życia szkoły, fragment lub cały scenariusz kabaretu albo baśni o wybranej tematyce. Dopuszcza się możliwość parodiowania współczesnych wartościowych kabaretów, odpowiednich dla poziomu intelektualnego i wiekowego uczestników konkursu.
Czas prezentacji jednego zespołu nie może przekroczyć 15 minut. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, sposób prezentacji, stroje, dekoracje, ogólne wrażenie artystyczne. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dostarczyć wychowawcom lub przewodniczącym komisji do 10 kwietnia 2017r, zaznaczając w nich tytuł scenki, baśni lub kabaretu, reprezentowaną klasę, orientacyjny czas trwania widowiska.

Konkurs ocenia komisja w składzie:

Klasy I -III

p. Monika Kozub- przewodnicząca komisji
p. Iwona Szymków - członek komisji
p. Przedstawiciel rodziców dzieci kl.I-III – członek honorowy komisji
Zastępca przewodniczącej RSU – przedstawiciel klas IV-VI
Uczeń klas I-III wybrany przez członka komisji

Klasy IV-VI

p. Iwona Brzezińska – przewodnicząca komisji
p. Wioletta Gabriel – członek komisji
Przedstawiciel Rodziców jako członek honorowy komisji
Przewodniczący RSU – przedstawiciel klas IV-VI
Uczeń klasy II- III wybrany przez członka komisji

UWAGA!

PUBLICZNOŚĆ XXI Szkolnych Konfrontacji Artystycznych stanowią uczniowie szkoły reprezentujący występujące w konkursach klasy, zaproszeni goście, rodzice.
NAGRODY:
W każdej dziedzinie konkursowej przyznane zostaną po trzy nagrody główne na poziomie klas I-III i IV-VI oraz wyróżnienia. Przewiduje się możliwość przyznania nagrody dla wybitnej osobowości aktorskiej. Wszystkie występujące zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.
Laureaci konkursów wezmą udział w festynie szkolnym.

Zapraszając do wzięcia udziału w konfrontacjach, życzymy wielu miłych wrażeń, przyjemności i dobrej zabawy w szlachetnej rywalizacji.

ORGANIZATORZY

ARCHIWUM