Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Oferta ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Oferta indywidualnego ubezpieczenia NNW Bezpieczny.pl
dla uczniów w wieku od 7 do 25 roku życia z możliwością rozszerzenia o OC Dziecka dla dzieci powyżej 13 r. ż.

Dane Agenta

Iwona Błaszczyk
+48 608 098 203

Wariant wybrany przez szkołę: Ceny z rabatem 10% 62,00 zł

link do zakupu polisy online https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20054/

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku - w zakresie około 400 nazwanych urazów/uszczerbków
Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku – płatny od 1 dnia pobytu
Pobyt w szpitalu w celu leczenia choroby – jednorazowe świadczenie w wysokości od 200 do 500 zł, w tym:
pobyt w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – płatny w przypadku pobytu trwającego min. 2 dni
pobyt na OIOM wskutek COVID-19 – dodatkowe świadczenie
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji - w tym odbudowa zębów stałych bez podlimitu na jeden ząb
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych
Poważne zachorowanie – katalog 10 poważnych zachorowań, m.in. cukrzyca i sepsa
Ugryzienie przez kleszcza - w tym zwrot kosztów wizyty lekarskiej, badań na boreliozę, antybiotykoterapii
Pomoc psychologiczna
Zwrot kosztów wycieczki szkolnej
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
Wyczynowe uprawianie sportu, m.in. jazda konna, sporty walki, narciarstwo, piłka nożna, siatkówka,
lekkoatletyka, koszykówka, wspinaczka na ściance itd.
NOWOŚĆ: Ubezpieczenie OC Twojego Dziecka - dla dzieci powyżej 13 roku życia

ZAŁĄCZNIKI:

Oferta indywidualnego ubezpieczenia NNW Bezpieczny.pl

Tabela urazów oraz uszczerbków powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku

Zgłoszenie roszczenia (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl)

Wniosek o odszkodowanie

 

ARCHIWUM