Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

ZASADY NAUCZANIA W KLASACH I-III

RODZICE UCZNIÓW KLAS I-III- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający oraz nauczyciele realizujący zajęcia indywidualne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym będą przekazywać Państwu materiały edukacyjne zgodne z ustalonym zakresem realizowanych treści nauczania oraz uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów oraz poinformują o możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazywanie materiałów odbywać się będzie codziennie w godzinach od 9:00 -13:00. Nauczyciele zapewniają też każdemu uczniowi i rodzicom możliwość konsultacji. Informację o formie i terminach tych konsultacji otrzymacie Państwo od nauczycieli uczących poprzez e-dziennik lub znajdziecie na stronie internetowej szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE.

 689 total views,  2 views today