Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Zgłoszenie na świetlicę i obiady

25 sierpnia 2020

UWAGA!
ZAPISY NA OBIADY ORAZ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ODBYWAJĄ SIĘ COROCZNIE, DLATEGO TEŻ NALEŻY WYPEŁNIĆ KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.
PODSTAWĄ ZAPISU DZIECKA JEST ZŁOŻENIE PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 24.08-4.09.2020R.
KARTY ZAPISU NALEŻY WYDRUKOWAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY I ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NAUCZYCIELI ŚWIETLICY .
W PRZYPADKU BRAKU KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z WYŻYWIENIA.
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ PRZYJMOWANE BĘDĄ DZIECI Z KLAS I-IV OBOJGA PRACUJĄCYCH RODZICÓW, UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY ORAZ W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH UCZNIOWIE KLAS V-VIII.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami korzystania ze świetlicy szkolnej i stołówki.

KARTA ZGŁOSZENIA ŚW. SZKOLNEJ rok szk. 2020-2021

 235 total views,  1 views today