Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Zgłoszenie na świetlicę i obiady

25 sierpnia 2021

UWAGA!
ZAPISY NA OBIADY ORAZ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ODBYWAJĄ SIĘ COROCZNIE, DLATEGO TEŻ NALEŻY WYPEŁNIĆ KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.
PODSTAWĄ ZAPISU DZIECKA JEST ZŁOŻENIE PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 25.08-3.09.2021R.
KARTY ZAPISU NALEŻY WYDRUKOWAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY I ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NAUCZYCIELI ŚWIETLICY .
W PRZYPADKU BRAKU KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z WYŻYWIENIA.
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ PRZYJMOWANE BĘDĄ DZIECI Z KLAS I-IV, UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY ORAZ W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH UCZNIOWIE KLAS V-VIII.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami korzystania ze świetlicy szkolnej i stołówki.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ I OBIADY i OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  (dotyczy odbioru dziecka z placówki przez osoby upoważnione)

 Format .doc

Format .pdf

 681 total views,  2 views today