Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Ćwiczenia ortograficzne

8 kwietnia 2020

Prezentacja uczącą zasad poprawnej pisowni wyrazów z ó i u.  Materiał przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VIII (nie tylko dla dysortografików)

LINK DO PREZENTACJI

Elżbieta Podomarof

Loading