Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej

 

Co roku w naszej szkole odbywa się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej. Młodzi artyści ze Szkół Podstawowych w naszej gminie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności oratorskich i artystycznych przed jury.

Co jest celem konkursu?

- popularyzacja literatury państw anglojęzycznych;

- motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poznawania kultury tych państw;

- zainteresowanie uczniów literaturą anglojęzyczną;

- doskonalenie poprawności języka angielskiego;

- stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych.

Co ocenia Jury?

Członkowie jury oceniają uczestników według następujących kryteriów:

- interpretacja utworu;

- poprawność wymowy;

- ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, rekwizyt, strój)

- stopień opanowania tekstu utworu.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów a poziom prezentowany przez uczestników konkursu jest zawsze wysoki, zarówno w zakresie wyrazu artystycznego jak i szerokiego doboru repertuaru.

Pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu  jest pani Justyna Wojnarska.

 

ARCHIWUM