Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

29 Szkolny Festiwal Piosenki zbliża się wielkimi krokami! Pobierz kartę zgłoszenia

4 stycznia 2024

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA DO FESTIWALU

12 lutego 2024 (poniedziałek) – termin oddania kart zgłoszeniowych do Pana Kazimierza Fiały.

REGULAMIN SZKOLNEGO FESTIWALU PIOSENKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W NAMYSŁOWIE

I. CELE FESTIWALU:

1. Promocja dziecięcej i młodzieżowej kultury muzycznej.
2. Prezentacja uzdolnień muzycznych uczniów.
3. Propagowanie wartościowego repertuaru wokalnego i wokalno-instrumentalnego.
4. Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.
5. Szukanie i prezentacja talentów i uzdolnień muzycznych uczniów.
6. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród uczniów.

II. UCZESTNICY

1. Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie klas I-VIIII Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie.
2. W części konkursowej biorą udział uczniowie klas II-VIIII.
3. Uczniowie klas I występują poza konkursem.
4. Uczestnicy festiwalu występują w dwóch kategoriach: soliści i zespoły (zespół mogą tworzyć 2 lub 3 osoby).
5. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić w kategorii solistów i jako członek tylko jednego zespołu.
6. W skład zespołu mogą wchodzić uczniowie różnych klas, będą jednak oceniani w kategorii najstarszego uczestnika zespołu.
7. Każdy solista lub zespół prezentuje jedną piosenkę (może to być dowolna piosenka poznana w szkole, na obozie, na kolonii, itp.) w dowolnym języku. Piosenka tematycznie powinna być dostosowana do wieku uczestnika festiwalu.
8. Każda piosenka musi być wykonywana z podkładem muzycznym (półplayback -czyli podkład muzyczny bez jakiejkolwiek ścieżki wokalnej lub z własnym akompaniamentem na dowolnym instrumencie (np. gitara, pianino, keyboard itp.). Akompaniatorem może być dowolna osoba (rodzic, brat, kolega itp.)
9. Przed festiwalem odbywają się próby mikrofonowe, w czasie których uczestnicy prezentują swoje piosenki i otrzymują wskazówki metodyczne od instruktorów muzycznych, mające na celu wyeliminowanie ewentualnie popełnionych błędów oraz otrzymują propozycje uatrakcyjnienia wykonywanego utworu muzycznego.
Obecność na próbach mikrofonowych jest obowiązkowa i decyduje o dopuszczeniu solisty lub zespołu do udziału w festiwalu.
1. Każdy uczestnik festiwalu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić kartę zgłoszenia i przekazać ją Organizatorowi festiwalu w wyznaczonym terminie.

III. JURY

1. Uczestnicy festiwalu są oceniani przez profesjonalne jury, w skład którego wchodzą nauczyciele niepracujący w Szkole Podstawowej nr 4 w Namysłowie.
2. Jury w swojej ocenie będzie kierowało się następującymi kryteriami:
• dobór repertuaru,
• intonacja,
• aranżacja,
• ogólne wrażenie artystyczne.
1. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1. Festiwal odbywa się w terminie wyznaczonym przez Organizatora. O terminie imprezy uczestnicy festiwalu są informowani z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (zazwyczaj, jest to czwarta sobota po feriach zimowych).
2. Festiwal odbywa się w świetlicy szkolnej.

V. KATEGORIE KONKURSOWE

1. Soliści klas II, III, IV, V , VI, VII i VIII.
2. Zespoły wokalne klas II, III, IV, V , VI, VII i VIII.
3. Wykonawcom klas I przyznaje się równorzędne wyróżnienia.

VI. NAGRODY

1. I miejsce w każdej kategorii konkursowej.
2. II miejsce w każdej kategorii konkursowej.
3. III miejsce w każdej kategorii konkursowej.
4. Nagroda Specjalna Festiwalu.
5. Każdy uczestnik festiwalu otrzymuje pamiątkowy dyplom i plakietkę festiwalu oraz nagrodę rzeczową.
6. Laureaci pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca w kategorii klas IV-VIII otrzymują cząstkową ocenę celującą z muzyki, natomiast pozostali uczestnicy cząstkową ocenę bardzo dobrą z muzyki.
7. Wybrani przez Organizatora laureaci festiwalu wystąpią  podczas szkolnego festynu „Popołudnie z Czwórką”.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz obsługę akustyczną.
2. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Jury.

Prawny opiekun uczestnika Festiwalu akceptuje powyższy regulamin podpisując kartę zgłoszenia do Szkolnego Festiwalu Piosenki. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

Loading