Jak dołączyć do classroom i meet?

25 października 2020

Poniżej znajduje się filmik z przypomnieniem sposobu logowania się na szkolne konto google oraz uruchomienie aplikacji classroom. Możecie już dołączać do zajęć przygotowanych przez nauczycieli. Pamiętajcie, że wejście do odpowiednich zajęć odbywa się zgodnie z Waszym planem lekcji. Oczywiście, aby uczestniczyć w zajęciach, musicie zalogować się na konto szkolne, czyli imię.nazwisko@sp4namyslow.pl

Loading

Informacja dla rodziców uczniów klas VIII

8 września 2020

Proszę o niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu szkoły opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zaświadczeń lekarzy specjalistów o potrzebie wydłużenia czasu pisania egzaminu, uprawniających uczniów do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (tj. dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
Ostateczny termin dostarczenia w/w dokumentów upływa z dniem 30 września 2020 r.

Loading

Komunikat Dyrektora szkoły

30 sierpnia 2020

Drodzy Rodzice
1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną wprowadzamy zmiany, które mają zapewnić bezpieczną naukę i pobyt naszych uczniów na terenie szkoły.
Przesyłam informację o wprowadzanych zmianach, uzgodnione one zostały z Radą Rodziców oraz organem prowadzącym szkołę i są zgodne z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Piotr Lechowicz

ZAŁĄCZNIKI
ZARZĄDZENIE NR 7 /2020
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ORGANIZACJI SZKOŁY

 

Loading

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 26 MAJA 2020- 07.06.2020

24 maja 2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

W związku z możliwością realizacji od 25.05.2020 r.  niektórych zajęć  na terenie szkoły, informuję, że od 26 maja 2020 r. /wtorek/ rozpoczynamy realizację następujących form:

1/  Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze  z zajęciami edukacyjnymi dla klas I- III. Szczegółowe zasady organizacji zajęć, wymagania formalne i  zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie zajęć,  rodzice uczniów, którzy zadeklarowali udział dzieci w zajęciach  otrzymali na pocztę  poprzez platformę Librus.

Loading

Komunikat dla rodziców uczniów klas I-III

13 maja 2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas I-III

            W związku z decyzją rządu przywracającą możliwość organizacji na terenie szkoły zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III od 25 maja 2020 r. , proszę o informację o chęci skorzystania przez Państwa z tej formy zajęć. Równolegle odbywać się będą zajęcia w dotychczasowej formie zdalnej dla uczniów, którzy pozostaną w domach.

Informację zawierającą: imię i nazwisko ucznia/uczniów, klasa, dni i godziny, w których dzieci korzystałyby z zajęć, proszę przesyłać poprzez platformę LIBRUS na konto dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, e-mailem na pocztę elektroniczną szkoły / sp4.namyslow@interia.pl/ lub telefonicznie /77 4100 266/ w terminie do piątku- 15.05.2020 r. w godzinach od 8:00- 15:00.

            Informacje te są dla nas niezbędne do zaplanowania i organizacji zajęć. O szczegółowych formach i planach zajęć, zasadach bezpieczeństwa i wymaganiach organizacyjnych poinformujemy Państwa po otrzymaniu informacji zwrotnej o liczbie chętnych. W razie pytań proszę pisać lub dzwonić.

 

 Z wyrazami szacunku, pozdrawiam

Dyrektor Szkoły

Piotr Lechowicz

Loading

WAŻNE INFORMACJE

26 kwietnia 2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie

            W związku z kolejnym przedłużeniem zamknięcia szkół do 24 maja 2020 r. , od poniedziałku 27.04. 2020 r.  nauka kontynuowana będzie na dotychczasowych  zasadach i wg ustalonego planu zajęć na czas nauczania zdalnego.

            W imieniu dyrekcji wszystkich wychowawców i nauczycieli uczących dziękujemy Państwu i Wam drodzy uczniowie za dotychczasową współpracę, wsparcie, pomysłowość i  życzliwość. Doceniamy Wasze zaangażowanie, rozumiemy trudności  i problemy na jakie napotykacie i jesteśmy pełni uznania dla poświęcenia i wysiłku wkładanego w naszą codzienną  wspólną pracę. Jestem przekonany że nadal wspólnie uda nam się przetrwać w bardzo dobrej atmosferze, zdrowiu i z dobrym efektem ten trudny czas.

Loading

DZIEŃ TRZECI PRÓBNEGO EGZAMINU

1 kwietnia 2020

Drodzy Ósmoklasiści
Zakończyliście próbny Egzaminy Ósmoklasisty. Cieszę się, że wielu z Was przystąpiło do egzaminu: z języka polskiego – 25, z matematyki- 29 i z języka angielskiego- 27 uczniów. Jeszcze raz dziękuję Wam, że podjęliście się tego wyzwania mimo wielu trudności i szczególnych warunków. Na pewno wasze zaangażowanie zostanie przez nas dodatkowo docenione.
Tak jak pisałem Wam wcześniej, rozwiązania wszystkich trzech arkuszy z języka polskiego, matematyki i j. angielskiego zostaną opublikowane 8 kwietnia 2020 r. Przekazanie Wam wyników planujemy w pierwszym tygodniu maja.
Jeszcze klika dni mobilizacji i przerwa świąteczna. Spokojnej, wreszcie dobrze przespanej nocy.

Pozdrawiam
Dyrektor Piotr Lechowicz

Uwaga! Lista uczniów, których prace dotarły pod wskazany adres została wysłana do Was w wiadomości na Librusie.

Loading

Dzień drugi próbnego egzaminu

31 marca 2020

Drodzy Ósmoklasiści.
Za nami kolejny dzień próbnych egzaminów. Cieszę się, że wielu z Was przystąpiło do egzaminu z  matematyki. Dotarły do nas wasze prace, jeżeli ktoś wysłał a nie ma go na liście uczniów, od których otrzymaliśmy prace prosimy o wiadomość.
Zapraszamy jutro na ostatni egzamin z języka angielskiego. Wszystkie zasady przeprowadzenia egzaminu tak jak w dniu dzisiejszym. Dodatkowo pamiętajcie o pobraniu pliku mp3 do części dotyczącej rozumienie tekstu słuchanego. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy chętni, bez względu na to czy brali udział w egzaminie z języka polskiego.
Rozwiązania wszystkich trzech arkuszy z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego zostaną opublikowane 8 kwietnia 2020 r. O wynikach poinformuję was w pierwszym tygodniu maja,

Powodzenia języku angielskim
Good luck!

Uwaga! Lista uczniów, których prace dotarły pod wskazany adres została wysłana do Was w wiadomości na Librusie.

Loading

Dzień pierwszy próbnego egzaminu

30 marca 2020

Drodzy Ósmoklasiści
Za nami pierwszy dzień próbnych egzaminów. Cieszę się, że wielu z Was przystąpiło do pierwszego egzaminu z języka polskiego. Świetnie poradziliście sobie z techniczną stroną egzaminu i jestem przekonany, że z merytoryczną również. Dotarły do nas Wasze prace. Jednak jeżeli ktoś wysłał odpowiedzi, a nie ma go na liście uczniów, od których otrzymaliśmy prace, prosimy o wiadomość.
Zapraszamy jutro na egzamin z matematyki. Wszystkie zasady przeprowadzenia egzaminu takie same jak w dniu dzisiejszym. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy chętni, bez względu na to czy brali udział w egzaminie z języka polskiego.

Powodzenia na matematyce.
Dyrektor szkoły Piotr Lechowicz

Uwaga! Lista uczniów, których prace dotarły pod wskazany adres została wysłana do Was w wiadomości na Librusie.

Loading