Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

REFORMA EDUKACJI

Terminy egzaminu ósmoklasisty w 2023:
23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,
25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).
Dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w maju, przewidziano terminy dodatkowe.

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty 2023 wypadają w czerwcu. Oto dokładne daty
12 czerwca 2023 (poniedziałek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym,
13 czerwca 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie dodatkowym,
14 czerwca 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego) w terminie dodatkowym.
Kiedy próbny egzamin ósmoklasisty?
CKE poinformowało, że w tym roku szkolnym nie planuj przeprowadzić próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?
Egzamin ósmoklasisty obowiązuje uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Egzaminy trwają trzy dni. Każdy dzień jest przewidziany dla innego przedmiotu. Czas trwania poszczególnych egzaminów wygląda następująco:

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 120 minut,
egzamin ósmoklasisty z matematyki – 100 minut,
egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (lub innego języka nowożytnego) – 90 minut.
Co można wnieść na egzamin ósmoklasisty 2023?
Na egzamin uczniowie muszą przynieść przybory do pisania, czyli długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz linijkę (na egzamin z matematyki). CKE przypomina, że podczas egzaminu ósmoklasisty nie wolno korzystać ze słowników, kalkulatora ani wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.

Ile trzeba mieć punktów na egzaminie ósmoklasisty, aby zdać?
Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej z pewnością już wiedzą, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Chociaż jest on punktowany, to nie ma ustalonego progu zdawalności, tak jak jest w przypadku matur. Wyższe wyniki z egzaminu wpływają jednak na punktację podczas rekrutacji do liceum lub innej szkoły ponadpodstawowej.

 

ARCHIWUM