Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Czas realizacji : wrzesień 2022 – maj 2023

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Joanna Sokołowska – Kowalczyk

Cele projektu:

  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.
  • Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
  • Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we
  • współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.
  • Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.
  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
  • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
  • Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Loading