Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

TERAPIA RĘKI DLA KAŻDEGO

II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Terapia ręki dla każdego

Czas realizacji: 5.09.2022- 31.05. 2023

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Paulina Bober

Cele Projektu: SMART

 • Specyficzne – precyzyjnie sformułowane: podanie w punktach wskazówek i zagadnień dotyczących tematu –zagadnienie realizowane w przeciągu miesiąca
 • Mierzalne – podczas stale wykonywanych ćwiczeń zaobserwowane rezultaty
 • Ambitne – silniej motywuje: ciekawe i kreatywne sposoby rozwijające motorykę dzieci
 • Realistyczne – możliwa realizacja założeń i warunki do spełnienia aby osiągnąć cel: różny poziom trudności dostosowany do możliwości psychoruchowych każdego dziecka, modyfikowanie zadań według potrzeb
 • Terminowe – ramy czasowe: czas trwania to 9 miesięcy (5.09.2022– 31.05.2023); realizacja każdego podpunktu przez miesiąc; wdrażanie dobrych nawyków w dalszej pracy po skończeniu projektu – nieustannie

Projekt zawiera kluczowe obszary wspomagania w dążeniu do precyzji motoryki małej:

 1. Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej.
 2. Równowaga i mapa ciała.
 3. Napięcie mięśniowe.
 4. Funkcje wzrokowe.
 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
 6. Zmysł dotyku.
 7. Manipulacja.
 8. Dysocjacja palców i opozycja kciuka.
 9. Zabawy grafomotoryczne.

Loading