Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

ZESPÓŁ ŚLĄZAK

Zespół tańca ludowego „ŚLĄZAK”

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄZAK” powstał w styczniu 1985 roku przy materialnej pomocy zakładów pracy na terenie Miasta i Gminy Namysłów oraz rodziców, którzy własnoręcznie wykonali stroje dla zespołu.

Założycielką oraz inicjatorem wszelkich praz związanych z organizacją i pracą zespołu była nauczycielka fizyki Pani Jadwiga Rybicka.

Na początku zespół liczył 50 członków – uczniów klas V i VI. Zajęcia prowadził Pan Stanisław Bigus – kierownik i choreograf Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY”, działającego w Domu Kultury w Wołczynie. Zespół zaczął z wielką ochotą i nadzieją pod fachowym nadzorem, ale bez odpowiedniej Sali do ćwiczeń, akompaniamentu i strojów. Salą do ćwiczeń stała się świetlica szkolna, którą przed zajęciami należy przygotować do tańca, a po skończonych zajęciach – przygotować do zajęć świetlicowych. Przy wykonywaniu wielu ćwiczeń rytmicznych zamiast poręczy, przydatne okazały się oparcia od krzeseł. Największym problemem okazały się stroje do ćwiczeń. Skąd je wziąć? Tu z pomocą pospieszył zespół taneczny z Wołczyna przekazując część starszych strojów naszej szkole. Stroje wymagały odnowienia i tu z pomocą pospieszyli rodzice. Szkoła zakupiła pasmanterię i materiały z pieniędzy Komitety Rodzicielskiego, a rodzice pomogli w odnowieniu i szyciu. Do odnowy i szycia nowych strojów zaangażowano także uczennice starszych klas i ich mamy jak również chłopców, którzy w ramach zajęć ZPT, pod bacznym okiem nauczyciela pana Kazimierza Florka, wykonywali metalowe elementy strojów.

1 Września 1985 roku zespół stawał się coraz bardziej „zespołem z prawdziwego zdarzenia”. Do zespołu jako akompaniator dołączył pan Ryszard Skrok – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Namysłowie, a jednocześnie członek Komitetu Rodzicielskiego w naszej szkole. W listopadzie 1985 roku, w czynie społecznym, Jednostka Wojskowa w Jastrzębiu wykonała i zamontowała drążki do ćwiczeń rytmicznych, a PTTL „Fotopan” przekazał nam lustra. Dzięki temu nasza świetlica szkolna coraz bardziej przypominała salę do tańca. W styczniu 1986 roku zespół doczekał się własnej garderoby pełnej strojów, a w październiku – stałej Kapeli Ludowej, która będzie towarzyszyła tańczącym podczas występów. Kierownikiem kapeli został pan Eugeniusz Odoj grający na kontrabasie, a w skład Kapeli wchodzili: pan R. Skrok – akordeon, A. Szydłowski – trąbka, pan M. Maryniak – klarnet, pan J. Krukowski – I skrzypce, M. Krukowska – II skrzypce.

W latach 80-tych i 90-tych zespół odniósł wiele sukcesów w przeglądach i konkursach – nie sposób wszystkich wymienić. Już w pierwszym roku swojej działalności uzyskał wyróżnienie I stopnia na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Nysie – i tak było przez kolejne lata. Swoim repertuarem tańców: śląskich, lubelskich, kurpiowskich, rzeszowskich, łowickich i krakowskich zachwycał publiczność nie tylko szkolną, gminną, wojewódzką, ale również zagraniczną.

W połowie lat 90 – tych działalność zespołu została zawieszona. Zespół wznowił swoją działalność w 1995 roku i ponownie zaczął rozkwitać pod opieką pani Iwony Szymków i Kazimierza Fiały. Setki młodych ludzi przewinęło się przez zespół, który zachwycał swoim tańcem i śpiewem. I tak jak na początku swojej działalności odnosił sukcesy w przeglądach i konkursach, a piękne stroje i choreografie można było podziwiać na szkolnych uroczystościach i nie tylko. Zespół uświetniał swoimi występami również uroczystości miejskie i gminne.

W tej chwili Ślązak to piękna historia naszej szkoły.

Gościnny występ byłych tancerzy „Ślązaka” z różnych lat działalności zespołu.

Loading