Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

GRAMY ZMYSŁAMI

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „GRAMY ZMYSŁAMI”

Czas realizacji od 1.10.2022 do 31.05.2023

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Małgorzata Ilnicka – Wołoszyn

Głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.

Cele szczegółowe:

  • Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat integracji sensoryczej i zmysłów;
  • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci:
  • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań:
  • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabawi sytuacji edukacyjnych:
  • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała:
  • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Loading