Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

CZYTAM Z KLASĄ – LEKTURKI SPOD CHMURKI

Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Kamila Wajs

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” to nowy, ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz polonijnych szkół zagranicznych.

Główne cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, – integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i za granicą.

 

Loading