Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

ZABAWA W SPOKOJNY UMYSŁ

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Zabawa w spokojny umysł

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Karolina Dobrzycka

Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym oraz ich wychowawcom wiedzy na temat prostych technik Mindfulness oraz narzędzi i inspiracji do rozwijania kompetencji emocjonalnych, a przede wszystkim obserwowania, rozpoznawania, rozumienia, a także akceptowania reakcji emocjonalnych u siebie i u innych.

Loading