Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Bank Spółdzielczy Namysłów
nr konta 93 8890 0001 0000 1720 4000 0001

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Monika Szczepańska

Rada Rodziców w roku szkolnym  2023/2024

                           

1 Głąb Paulina I A  
2 Kolerski Mateusz I B  
3 Giel Paulina I C  
4 Psonak Małgorzata II A  
5 Błach Izabella II B  
6 Noculak Justyna III A  
7 Klimas Agnieszka III B  
8 Pasztetnik Monika III C  
9 Bryła Anna IV A  
10 Kupniewska Joanna IV B  
11 Grudziński Grzegorz IVC  
12 Bobrowska Patrycja V A  
13 Zalewa Monika V B  
14 Sawaryn Anna V C  
15 Kijak Anita VI A
16 Miarka Elżbieta VI B
17 Pastuszka Agnieszka VI C
18 Żywina Renata VII A
19 Trojanowski Rafał VII B
20 Barzyk Magdalena VIII A

ARCHIWUM