Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

DZIECI UCZĄ RODZICÓW

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna ,,DZIECI UCZĄ RODZICÓW” 

Czas realizacji: wrzesień 2022 – czerwiec 2023

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Anita Chwedczuk

 

Organizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Projekt składa się z comiesięcznych lekcji podejmujących tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Każda lekcja składa się z dwóch części: w pierwszej nauczyciel wprowadza dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej uczniowie otrzymają zadania do wykonania. Głównym celem akcji jest zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę z dziećmi, wspólne wykonywanie zadań oraz rozmowy o tym, czego dzieci nauczyły się na poszczególnych zajęciach. Zakres tematyczny: bezpieczeństwo, ekologia, przyroda i świat zwierząt, kosmos i astronomia, historia, geografia, kultura i tradycja, sport i zdrowie.

W wyniku przeprowadzonych zajęć uczeń będzie:

  • wiedział jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, korzystając z Internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku,
  • kształcił zasady współdziałania w grupie,
  • zagospodarowywał czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny,
  • wdrażał zasady zdrowego stylu życia,
  • wiedział jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem,
  • posiadał wiedzę o tradycjach, kulturze, symbolach narodowych naszego kraju,
  • wiedział gdzie w najbliższej okolicy są pomniki przyrody,
  • umiał współdziałać w grupie w sposób bezkonfliktowy i efektywny,
  • rozumiał znaczenie odpowiedzialności w pracy grupowej.

Loading