Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „KSIĄŻKO, PRZEDSTAW SIĘ…”

Ogólnopolski Program Kraina Innowacji „Książko – Przedstaw się!  Odczarowujemy czytanie”

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Karolina Dobrzycka

Założeniem programu jest odkrywanie w różny sposób przez uczniów obrazu książki, jako fascynujących narzędzi, dzięki którym można tak wiele. Za cel nadrzędny przyjmuje się rozpalenie w uczniach fascynacji słowem pisanym.

Loading