Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

PLAN LEKCJI KLAS IV – VIII

Plan zajęć realizowany w nauczaniu zdalnym od 26.10.2020 r.

Obowiązuje plan zajęć jak na nauczaniu stacjonarnym.

link tutaj

Loading