Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA

UWAGA!
ZAPISY NA OBIADY ORAZ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ODBYWAJĄ SIĘ COROCZNIE, DLATEGO TEŻ NALEŻY WYPEŁNIĆ KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.
PODSTAWĄ ZAPISU DZIECKA JEST ZŁOŻENIE PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA

KARTY ZAPISU NALEŻY WYDRUKOWAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY LUB POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB NAUCZYCIELI ŚWIETLICY .
W PRZYPADKU BRAKU KARTY ZGŁOSZENIA NA OBIADY DZIECKO NIE BĘDZIE MOGŁO KORZYSTAĆ Z WYŻYWIENIA.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami korzystania ze świetlicy szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ I OBIADY i OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  (dotyczy odbioru dziecka z placówki przez osoby upoważnione)

Oświadczenie rodziców

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej z dn. 11 sierpnia 2022r. od dnia 1.09.2022r. stawka za obiad dla ucznia wynosi 5,00zł.

Przypominamy, że opłaty za każdy miesiąc są inne w zależności od liczby dni wydawania obiadów. Kwoty te podawane są co miesiąc w ogłoszeniu na stronie szkoły lub w formie pisemnych informacji na terenie szkoły.

Przypominamy również zasady korzystania ze stołówki szkolnej.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Dziecko może korzystać ze stołówki szkolnej po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica/prawnego opiekuna u kierownika świetlicy (Karta Zgłoszenia Dziecka).
2. W roku szkolnym 2023/24 chęć korzystania z obiadów należy zgłaszać pisemnie do dn. 06.09.2023r.
3. Zapisy lub rezygnacja z obiadów następuje z dniem 1-go każdego miesiąca po pisemnym zgłoszeniu co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Stołówka szkolna czynna jest w godz. 12.00 – 14.00. Po tej godzinie posiłki nie są wydawane.
*Uczniowie klas I-III spożywają posiłek na dużej przerwie o godz. 12.25
* Uczniowie klas IV-VIII spożywają posiłek na przerwie o godz. 13.30
*Dzieci przebywające na świetlicy lub kończące lekcje o godz. 11.30 spożywają posiłek od godz. 12.00
5. Wpłat za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 15-go dnia każdego miesiąca na konto szkoły.
6. Odliczenia opłat za wyżywienie będą realizowane w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka w systemie 4PARENTS. Zgłoszenie musi nastąpić co najmniej 1 dzień wcześniej (gdy jest to planowana nieobecność) lub w dniu rozpoczęcia np. choroby do godz. 8.00. Przy telefonicznym (Tel. 77 4100266), osobistym lub pisemnym zgłoszeniu nieobecności dziecka do sekretariatu szkoły lub kierownika świetlicy kwoty za obiad będą odliczane od dnia następnego. W przypadku kiedy rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka na obiedzie, odpłatność za obiady nie będzie odliczona.

 

ARCHIWUM