Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Podręczniki w roku szkolnym 2022/2023

Klasy I-VIII w roku szkolnym 2022/2023 otrzymają większość podręczników...
By sp4 | 27 sierpnia 2021 | Aktualności, Ogłoszenia

Dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik?

  1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia: Podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

  1. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
  • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum,

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych,zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

UWAGA WYCHOWAWCY!

W SZKOLNEJ BBLIOTECE MOŻNA ODEBRAĆ INSTRUKCJĘPOSTĘPOWANIA WRAZ Z NUMEREM KONTA, NA KTÓRE RODZIC DOKONUJE PRZELEWU. KONIECZNE JEST DOSTARCZENIE KOPII DOWODU WPŁATY NA KONTO DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

ARCHIWUM