Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 26 MAJA 2020- 07.06.2020

24 maja 2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

W związku z możliwością realizacji od 25.05.2020 r.  niektórych zajęć  na terenie szkoły, informuję, że od 26 maja 2020 r. /wtorek/ rozpoczynamy realizację następujących form:

1/  Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze  z zajęciami edukacyjnymi dla klas I- III. Szczegółowe zasady organizacji zajęć, wymagania formalne i  zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie zajęć,  rodzice uczniów, którzy zadeklarowali udział dzieci w zajęciach  otrzymali na pocztę  poprzez platformę Librus.

2/ Konsultacje dla uczniów klas VIII, w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych tj. j. polski , j. angielski, matematyka, harmonogram konsultacji   uczniowie klas VIII otrzymają na pocztę poprzez platformę Librus.

3/ od 01 czerwca 2020 r.- konsultacje dla  pozostałych uczniów klas IV- VII. Uczniowie proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania na konsultacje, zajęcia rewalidacyjne u swoich nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, poprzez platformę Librus do środy 27.05.2020 r. Na podstawie zgłoszeń uczniowie  otrzymają  informację o terminie i numerze sali w której odbędą się zajęcia.

          Szczegółowe  „Zasady organizacji zajęćoraz  „Procedura organizacji opieki na zajęciach opiekuńczo- wychowawczych, edukacyjnych  i konsultacjach  organizowanych  w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie zapewniającej bezpieczeństwo w czasie epidemii COVID-19”,  znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub  e-mailowy poprzez platformę Librus.

                                              Z wyrazami szacunku

                                                Piotr Lechowicz

Załączniki:

Procedura organizacji opieki na zajęciach opiekuńczo- wychowawczych, edukacyjnych i konsultacjach

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych dla uczniów klas i-iii oraz konsultacji dla klas VIII od 26.05.2020 r.

Oświadczenie do pobrania .pdf

Wytyczne GIS, MZ i MEN

 

Loading