Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Komunikat Dyrektora szkoły

30 sierpnia 2020

Drodzy Rodzice
1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną wprowadzamy zmiany, które mają zapewnić bezpieczną naukę i pobyt naszych uczniów na terenie szkoły.
Przesyłam informację o wprowadzanych zmianach, uzgodnione one zostały z Radą Rodziców oraz organem prowadzącym szkołę i są zgodne z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Piotr Lechowicz

ZAŁĄCZNIKI
ZARZĄDZENIE NR 7 /2020
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ORGANIZACJI SZKOŁY

 

Loading