Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

BEZPŁATNY WSTĘP NA BASEN

30 czerwca 2016

Uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów mają bezpłatny wstęp
na krytą pływalnię DELFIN (na dowolną ilość wejść)
– po okazaniu legitymacji szkolnej.
Wychowankowie przedszkoli w wieku do lat 5 są także
uprawnieni do bezpłatnego wstępu na basen (pod opieką osoby dorosłej)

Loading