Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

egzamin ósmoklasisty – komunikat dyrektora szkoły

19 maja 2023

 DRODZY UCZNIOWIE !
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY WAŻNE INFORMACJE

 Przed nami trzy dni egzaminów ósmoklasisty /harmonogram poniżej/.

 • Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas VIII
 • W dniu egzaminu do szkoły przychodzimy na godzinę 8:30
 • W czasie egzaminów obowiązuje strój galowy.
 • Na egzamin przynieście długopis z czarno piszącym wkładem, dodatkowo na matematykę – linijkę. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych i ścieralnych, korektorów itp.
 • Na egzamin nie przynosimy sprzętu elektronicznego tj. telefonów komórkowych, smartwatchy, innych urządzeń cyfrowych umożliwiających odbiór i przekazywanie informacji
 • Zapoznajcie się z wytycznymi dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia egzaminu. https://oke.wroc.pl
 • Na każdy dzień egzaminu zapewnimy Wam małą butelkę wody, butelka powinna stać na podłodze, przy nodze stolika aby przypadkiem nie zalać materiałów egzaminacyjnych

 Życzymy Wam powodzenia i trzymamy kciuki

 Wicedyrektor szkoły Dyrektor szkoły

 Stefan Kostecki Piotr Lechowicz

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022

TERMIN W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY   CZAS TRWANIA EGZAMINU
23-25 maja 2023 r. 1. język polski – 23 maj 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
120 min. /wydłużony- 180 min./
2. matematyka – 24 maj 2023 r. (środa) – godz. 9:00 100 min. /wydłużony- 150 min./
  3. język angielski25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 90 min. / wydłużony- 135 min./

 

WEJŚCIE DO SZKOŁY W DNIU EGZAMINU I MIEJSCE EGZAMINU

KLASA SALA EGZAMINACYJNA GODZINA WEJŚCIA UWAGI
VIII A SALA 1 /świetlica szkolna/
od 8:30 – 8:45 Dotyczy wszystkich trzech egzaminów w kolejnych dniach 23,24 i 25 maja 2023 r.
VIII B SALA 2 /sala nr 11/ od 8:30 – 8:45
VIII C SALA 3 /sala nr 39/
od 8:30 – 8:45
VIII D SALA 4 /sala nr 30/ od 8:30 – 8:45
VIII E SALA 5 /sala nr 13/ od 8:30 – 8:45

 

 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;
 • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;
 • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
 • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
 • w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE OKE

 

Loading