Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2020 r.

14 czerwca 2020

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2020 r.

TERMIN

W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

CZAS TRWANIA EGZAMINU
Główny- 16,17,18 czerwca 2020 r. 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)            – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa)                  – godz. 9:00

3. język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)   – godz. 9:00

120 min. /wydłużony-  180 min./

 

100 min. / wydłużony- 150 min./

 

90 min. / wydłużony- 135 min./

Dodatkowy- 7,8,9 lipca 2020 r. 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek)   – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r.    (środa) – godz. 9:00

 

3. język angielski – 9 lipca 2020 r. (czwartek)    – godz. 9:00

120 min. /wydłużony-  180 min./

 

100 min. / wydłużony- 150 min./

 

90 min. / wydłużony- 135 min./

 

WEJŚCIE DO SZKOŁY W DNIU EGZAMINU I MIEJSCE EGZAMINU

KLASA SALA EGZAMINACYJNA WEJŚCIE NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ GODZINA WEJŚCIA UWAGI
VIII A

 

 

VIII B

 

 

VIII D

sala nr 1  /hol główny/

 

 

sala nr 2  /świetlica szkolna/

 

sala nr 3 /sala gimnastyczna/

wejście 1 od podwórka szkolnego

 

wejście główne od ulicy Reymonta

 

wejście nr 2 od podwórka szkolnego

od 8:10 – 8:25

 

 

od 8:20 – 8:35

 

 

od 8:30 – 8:45

Dotyczy wszystkich trzech egzaminów  w kolejnych dniach 16,17 i 18 czerwca 2020 r.

Loading