Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

I N F O R M A C J A

21 sierpnia 2017

UWAGA NAUCZYCIELE

Inauguracyjna Rada Pedagogiczna
odbędzie się 28 sierpnia 2017 r. (PONIEDZIAŁEK)
godz. 11.00

Loading