Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W KOŚCIELISKU-ZAKOPANE

13 czerwca 2024

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W KOŚCIELISKU-ZAKOPANE
Organizatorem kolonii letnich w Kościelisku jest Gmina Namysłów.
Adres: Ośrodek „Cztery Pory Roku” ul. Królewska 41, 34-511 Kościelisko
Kolonie odbędą się w następujących terminach:

I turnus od 24.06.2024 r. do 30.06.2024 r. wyjazd dn. 24.06.2024 r. (poniedziałek) – zbiórka o godz. 700 na dworcu PKS w Namysłowie. Planowany powrót 30.06.2024 r. (niedziela) – ok. godz. 1600 (dzieci powinny być odebrane przez rodziców lub uprawnionych opiekunów na dworcu PKS w Namysłowie).
II turnus od 30.06.2024 r. do 06.07.2024 r. wyjazd dn. 30.06.2024 r. (niedziela) – zbiórka o godz. 700 na dworcu PKS w Namysłowie. Planowany powrót 06.07.2024 r. (sobota) – ok. godz. 1600 (dzieci powinny być odebrane przez rodziców lub uprawnionych opiekunów na dworcu PKS w Namysłowie).
III turnus od 06.07.2024 r. do 12.07.2024 r. wyjazd dn. 06.07.2024 r. (sobota) – zbiórka o godz. 700 na dworcu PKS w Namysłowie. Planowany powrót 12.07.2024 r. (piątek) – ok. godz. 1600 (dzieci powinny być odebrane przez rodziców lub uprawnionych opiekunów na dworcu PKS w Namysłowie).
Ośrodek, w którym odbędą się kolonie, usytuowany jest w budynku wolnostojącym spełniającym wymogi dot. bezpieczeństwa, ochrony p.poż., warunków higieniczno-sanitarnych i ochrony środowiska. Dzieci będą zakwaterowane w pokojach 3,4,5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz podstawowym wyposażeniem, t.j.: łóżka, szafy, szafki podręczne, stół i krzesła TV oraz WiFi. Teren ośrodka jest ogrodzony i zagospodarowany – przestrzeń sportowo-rekreacyjna, ławeczki, miejsce na ognisko. Podczas pobytu na kolonii dzieci będą miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej (nauczyciele szkół prowadzonych przez Gminę Namysłów) oraz doraźną pomoc medyczną. O terminie odjazdu każdego turnusu została poinformowana Powiatowa Komenda Policji w Namysłowie celem sprawdzenia stanu technicznego autokaru. Kolonia zorganizowana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz podlega zgłoszeniu za pośrednictwem „bazy wypoczynku” do Opolskiego Kuratora Oświaty.
W czasie trwania kolonii, na uczestników czeka wiele atrakcji związanych z realizacją programu kolonijnego, w tym m. in.:
 atrakcje turystyczne: Brama w Gorce, Centrum Edukacji Przyrodniczej.
 górskie wędrówki,
 kąpielisko/basen
 gry, zabawy i turnieje sportowe,
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 dyskoteki,
 inne atrakcje związane z realizacją programu kolonijnego.
Dzieci wyjeżdżające na kolonię należy zaopatrzyć w:
 przybory toaletowe,
 ręczniki,
 piżamę,
 bieliznę osobistą,
 strój kąpielowy i klapki na basen,
 odzież letnią i cieplejszą (na zmianę),
 wygodne obuwie do wędrówek po górach oraz inne na zmianę, obuwie domowe,
 wierzchnie okrycie przeciwdeszczowe,
 przeciwsłoneczne nakrycie głowy,
 podręczny, mały plecaczek niezbędny podczas wędrówek,
 wskazanym jest, aby dzieci zaopatrzone były w ochronny krem do opalania, ewentualnie preparat przeciw komarom i kleszczom oraz leki (jeśli jakieś przyjmuje i zostały one wykazane w karcie kwalifikacyjnej uczestnika),
 jeżeli dziecko źle znosi jazdę autobusem – środki przeciwwymiotne na drogę w obie strony,
 prowiant i napoje na drogę,
 kieszonkowe,
 legitymację szkolną.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne przedmioty posiadane przez uczestników kolonii, jeśli nie zostały one złożone w depozycie u wychowawcy. Jeżeli rodzic przekaże wychowawcy pieniądze należy pamiętać, aby były one banknotami o niskich nominałach, tj. 10 zł, 20 zł. Ponadto muszą być umieszczone w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka.
Podczas każdego turnusu obecny jest pracownik Urzędu Miejskiego w Namysłowie, z którym można skontaktować się pod nr tel.: 504 393 158.
U w a g a !
Jeżeli z ważnych przyczyn losowych, po złożeniu wypełnionej karty, dziecko nie będzie mogło skorzystać z kolonii, rodzice winni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie – tel. 77 4190 395 lub 77 4190 390
Odpłatność za kolonie należy uiścić do dnia 17.06.2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie
nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001

Loading