Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOLONIA LETNIA W PODGÓRZYNIE

20 maja 2021

Gmina Namysłów po raz kolejny organizuje letni wypoczynek dla dzieci. W wypoczynku mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów.

Kolonia zostanie zorganizowana w miejscowości Podgórzyn w ośrodku „Karolinka”,   w następujących terminach:

I turnus          od 28.06.2021 do 05.07.2021 r.

II turnus        od 06.07.2021 do 13.07.2021 r

III turnus       od 14.07.2021 do 21.07.2021 r.

IV turnus       od 22.07.2021 do 29.07.2021 r.

Koszt kolonii letniej wynosi 700 zł, jednak w zależności od sytuacji rodzinnej mogą Państwo liczyć na całkowite  lub częściowe zwolnienie z odpłatności.

Z całkowitej odpłatności mogą być zwolnione dzieci:

  • będące półsierotami lub sierotami całkowitymi,
  • objęte pieczą zastępczą,
  • pochodzące z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub narkotykowym,
  • czwarte lub kolejne dziecko z rodziny biorące udział w kolonii (pierwsze dziecko-100%, drugie dziecko- 75%, trzecie dziecko- 50%, czwarte dziecko- 0%).

Z odpłatności w wysokości  75% podstawowej kwoty kolonii mogą skorzystać uczniowie pobierający stypendium szkolne o charakterze socjalnym oraz drugie dziecko z rodziny biorącego udział w kolonii (pierwsze dziecko- 100%, drugie dziecko- 75%). W przypadku trzeciego dziecka biorącego udział w kolonii pobiera się opłatę w wysokości 50% podstawowej kwoty kolonii.

Opłatę za kolonię należy uiścić najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem turnusu.

W celu zapisania dziecka na kolonię, prosimy o kontakt zainteresowane osoby z pracownikiem Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie- Kamilą Rubik- pod nr tel.: 774190390 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 28 maja 2021 r.

Uwaga: decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Loading