Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

kolonia letnia w Zakopanem

24 kwietnia 2024

KOLONIA LETNIA W ZAKOPANEM
Gmina Namysłów po raz kolejny organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W wypoczynku mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów.
Kolonia zostanie zorganizowana w miejscowości ZAKOPANE-KOŚCIELISKO w ośrodku „Cztery Pory Roku”, w następujących terminach:
I turnus od 24.06.2024 r. do 30.06.2024 r.,
II turnus od 30.06.2024r. do 06.07.2024 r.,
III turnus od 06.07.2024 r. do 12.07.2024 r.
Koszt kolonii letniej wynosi1300 zł, jednak w zależności od sytuacji rodzinnej organizator przewiduje całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności.

Z całkowitej odpłatności mogą być zwolnione dzieci:
– będące półsierotami lub sierotami całkowitymi,
– objęte pieczą zastępczą,
– pochodzące z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub narkotykowym,
– czwarte lub kolejne dziecko z rodziny biorące udział w kolonii

Częściowa odpłatność dla dzieci wynosi:

– uczniowie pobierający stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznane przez Burmistrza Namysłowa- 75% podstawowej kwoty kolonii, tj. 975 zł,
– drugie dziecko z rodziny biorącego udział w kolonii- 75% podstawowej kwoty kolonii, tj. 975 zł,
– trzecie dziecko z rodziny biorącego udział w kolonii- 50% podstawowej kwoty kolonii, tj. 650 zł.

Wypoczynek zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ośrodek wynajęty do organizacji kolonii posiada pozytywną opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań przeciwpożarowych, a także został sprawdzony przez organizatora pod względem warunków sanitarnych.
Dzieci przebywać będą pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, którą stanowią nauczyciele szkół z terenu Gminy Namysłów.
Podczas letniego wypoczynku na dzieci czeka wiele atrakcji, m.in. piesze wędrówki z przewodnikiem, Wielka Krokiew, Gubałówka, Dolina Chochołowska, Krupówki, basen.
W celu zapisania dziecka na kolonię, prosimy o dokonywanie zgłoszeń bezpośrednio w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie- budynek B, pokój 1B. Zapisy rozpoczną się 07.05.2024 r. o godz. 7:30.
Uwaga:
Decyduje kolejność zgłoszeń !!!
Podczas zapisów na 1 osobę przypadają maksymalnie 2 karty z wyłączeniem rodzeństwa.

Loading