Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOLONIE LETNIE 2020

2 czerwca 2020

Wzorem lat ubiegłych Gmina Namysłów planuje zorganizować wypoczynek letni dla dzieci w miejscowości Zawoja – Dom Wypoczynkowy MODRYS, Zawoja 2528  (Beskid Żywiecki).

Turnusy kolonijne (7 dniowe) miałyby się rozpocząć od 15 lipca 2020 r.

Liczba turnusów uzależniona jest od ilości osób chętnych do skorzystania z tej formy wypoczynku, a także warunków koniecznych do spełnienia zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Rodzic może dokonać zgłoszenia dziecka poprzez kontakt z Panią Marta Lorenc z Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie: osobiście- Budynek B, parter (wejście od strony windy), telefonicznie – 77/4190395 lub mailowo – marta.lorenc@namyslow.eu w terminie do 05.06.2020 r.

Całkowita odpłatność za kolonię wynosić będzie ok 800 zł, możliwe będzie zastosowanie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłatności w zależności
od sytuacji materialnej rodziny.

Loading