Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA

26 marca 2020

Od dnia 25.03.2020 r. praca z uczniami odbywa się wg planu przekazanemu Państwu na stronie internetowej szkoły TUTAJ. Są to godziny, w których nauczyciele będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami.
W TYM OKRESIE NIE OBOWIĄZUJE PLAN LEKCJI NA E-DZIENNIKU.
Proszę nie martwić się w sytuacjach trudności z zalogowaniem w określonych godzinach, brakiem internetu itp. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, NAUCZYCIELE NIE WPISUJĄ OBECNOŚCI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH PROWADZONYCH ZDALNIE.Rozumiemy, że w różnych momentach problemy takie mogą wystąpić, informacje zbierane przez nauczycieli są potrzebne w celu dotarcia do wszystkich uczniów, określenia przyczyn braku kontaktu i ewentualnej zmiany formy komunikowania się.
Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wsparcie, kontakt z wychowawcami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia. O EWENTUALNYCH ZMIANACH BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO I Z WYPRZEDZENIEM.

Loading