Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Komunikat Dyrektora Szkoły

14 kwietnia 2020

W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół do 26 kwietnia 2020 r. , w okresie od 15.04.- 24.04.2020 r. nauka kontynuowana będzie na dotychczasowych zasadach i wg ustalonego planu zajęć na czas nauczania zdalnego.
Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału przed świętami w krótkiej ankiecie i podzielenie się z nami własnymi spostrzeżeniami i uwagami. W ankiecie wzięło udział 170 rodziców ze wszystkich klas I-VIII. 54 osoby podzieliło się z nami swoimi uwagami m.in. dotyczącymi problemów technicznych jakie występują w relacjach z nauczycielami, ocenianiem czy możliwościami innych form kontaktu. Wszystkie te kwestie staramy się na bieżąco analizować, przekazujemy je nauczycielom i wychowawcom i w miarę możliwości wprowadzamy je w życie.
Nadal prosimy o zgłaszanie wszystkich problemów i potrzeb, w tym dotyczących sprzętu komputerowego. Wciąż istnieje możliwość wypożyczania laptopów szkolnych. Dziękując za dotychczasową bardzo dobrą współpracę proszę o dalszą pomoc i wsparcie. Państwa uwagi, sugestie i propozycje są dla nas bardzo ważną informacją. Dzięki nim więcej wiemy o efektywności naszych wspólnych działań.

Z wyrazami szacunku
Piotr Lechowicz

Loading