Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

9 kwietnia 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas I-VIII
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021 r. od 12-18 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas I- VIII kontynuują nauczanie w formie zdalnej wg dotychczas obowiązującego tygodniowego planu zajęć.
1. Świetlica szkolna czynna bez zmian od godziny 7:00- 16:00. Ze świetlicy i zajęć zdalnych na terenie szkoły mogą skorzystać dzieci klas I- III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczanie COVID- 19. Warunkiem jest wniosek rodzica.
2. Z nauczania zdalnego lub z nauczania stacjonarnego na terenie szkoły mogą również skorzystać uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. Warunkiem jest wniosek rodzica.
3. Stołówka szkolna- nieczynna do 18.04.2021 r.
4. Biblioteka szkolna funkcjonować będzie w formie zdalnej, uczniowie zamawiają książki e-mailem na platformie Librus, odbierają i oddają książki w holu szkoły w oznaczonych pojemnikach.
5. Pedagog i psycholog szkolna pracują w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem pracy.
6. Wszystkich uczniów, rodziców i pracowników przebywających na terenie obowiązują dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie od 1 września 2020 r. / maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja itd./
Z uwagi na wysoką zachorowalność na COVID-19 w kraju, prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie wymagań sanitarnych.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić:
Dyrektor szkoły Piotr Lechowicz ; tel. 668529997

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Piotr Lechowicz

Loading