Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

15 grudnia 2021

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2301) od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 09 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie klas I- VIII przechodzą na nauczanie zdalne.
KALENDARZ NA OKRES NAUKI ZDALNEJ

20-22 grudnia 2021 r. – nauczanie zdalne
23-31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna
03-05 stycznia 2022 r. – nauczanie zdalne
06 stycznia 2022 r. –Święto Trzech Króli/ dzień ustawowo wolny/
07 stycznia 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych / zgodnie ze szkolnym kalendarzem roku szkolnego/
10 stycznia 2022 r.- powrót do nauczania stacjonarnego

1. Wszystkie klasy I- VIII odbywają zajęcia edukacyjne w formie zdalnej poprzez aplikacje CLASSROOM wg dotychczas obowiązującego tygodniowego planu zajęć.
2. Świetlica szkolna funkcjonować będzie od godziny 7:00- 16:00. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I- III, których rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. Dzieci te uczestniczyć będą w zajęciach edukacyjnych w formie zdalnej na terenie szkoły.
Rodzice którzy, chcieliby skorzystać z tej formy proszeni są o składanie pisemnych wniosków w sekretariacie szkoły lub poprzez pocztę elektroniczną na adres sp4.namyslow@interia.pl
3. Stołówka szkolna w tym okresie będzie nieczynna.
4. Biblioteka szkolna funkcjonować będzie dla klas I- VIII w formie zdalnej / uczniowie zamawiają książki e-mailem na platformie Librus, odbierają i oddają książki w holu szkoły w oznaczonych pojemnikach/.
5. Pedagog i psycholog szkolna pracują w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem pracy.
6. Wszystkich uczniów, rodziców i pracowników przebywających na terenie szkoły obowiązują dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie od 1 września 2020 r. / maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja itd./

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić:
Dyrektor szkoły Piotr Lechowicz ; tel. 668529997

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Piotr Lechowicz

Loading