Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

26 stycznia 2022

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. :

  • uczniowie klas V- VIII przechodzą na nauczanie zdalne.
  • uczniowie klas I- IV kontynuują naukę w formie stacjonarnej.

KALENDARZ
27-28 stycznia 2022 r. – nauczanie zdalne klas V- VIII i stacjonarne klas I- IV
31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – ferie zimowe dla wszystkich uczniów klas I- VIII
14 lutego – 27 lutego 2022 r. – nauczanie zdalne klas V- VIII i stacjonarne klas I- IV
28 lutego 2022 r. – powrót do nauczania stacjonarnego klas V- VIII

1. Wszystkie klasy V- VIII odbywają zajęcia edukacyjne w formie zdalnej poprzez aplikacje CLASSROOM wg dotychczas obowiązującego tygodniowego planu zajęć i na zasadach ustalonych dla nauczania zdalnego w poprzednich okresach.
2. Wszystkie klasy I- IV- odbywają zajęcia edukacyjne w formie stacjonarnej wg dotychczas obowiązującego tygodniowego planu zajęć.
3. Świetlica szkolna funkcjonować będzie od godziny 7:00- 16:00. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I- IV którzy uczestniczą w zajęciach edukacyjnych w formie stacjonarnej i są zapisani na świetlicę szkolną.
4. Stołówka szkolna w tym okresie będzie czynna na dotychczasowych zasadach, godziny obiadów bez zmian.
5. Biblioteka szkolna funkcjonować będzie dla klas V- VIII w formie zdalnej / uczniowie zamawiają książki e-mailem na platformie Librus, odbierają i oddają książki w holu szkoły w oznaczonych pojemnikach/.
6. Pedagog i psycholog szkolna pracują w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem pracy.
7. Wszystkich uczniów, rodziców i pracowników przebywających na terenie szkoły obowiązują dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie od 1 września 2020 r. / maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja itd./

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić:
Dyrektor szkoły Piotr Lechowicz ; tel. 668529997

Wszystkim życzymy dużo zdrowia, pięknej pogody oraz udanego i bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Piotr Lechowicz

Loading