Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

16 lutego 2022

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE
W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 21 lutego 2022 r. uczniowie klas V- VIII wracają do nauczania w formie stacjonarnej.1. Wszystkie klasy I- VIII- odbywają zajęcia edukacyjne w formie stacjonarnej wg dotychczas obowiązującego tygodniowego planu zajęć.
2. Świetlica szkolna funkcjonuje od godziny 7:00- 16:00 na dotychczasowych zasadach.
3. Stołówka szkolna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, godziny obiadów bez zmian.
4. Biblioteka szkolna funkcjonuje dla wszystkich uczniów klas I- VIII w formie stacjonarnej.
5. Pedagog i psycholog szkolna pracują w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem pracy.
6. Nadal wszystkich uczniów, rodziców i pracowników przebywających na terenie szkoły obowiązują dotychczasowe Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie od 1 września 2020 r. / maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja itd./

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić:
Dyrektor szkoły Piotr Lechowicz; tel. 668529997

Cieszymy się z Waszego powrotu. Do zobaczenia w szkole.

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Piotr Lechowicz

Loading