Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

30 października 2023

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego  02.11.2023 roku (CZWARTEK) to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  W tym dniu szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.45-16.15 (nie ma obiadu w szkole).

WAŻNE !!!
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców uczniów, chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole, o podanie wychowawcy klasy w jakich godzinach dziecko skorzysta z opieki w szkole. Zgłoszenia do dnia 30.10.2023

Loading