Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

29 listopada 2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
• nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 3 stycznia 2021 r.,
• będzie można prowadzić w szkole zajęcia sportowe w oddziałach sportowych.

W związku z decyzją MEN w okresie od 30.11.2020- 22.12.2020 r. zajęcia edukacyjne będą się odbywały na dotychczasowych zasadach.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego na rok szkolny 2020/2021:

• od 23.12.2020- 31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna,

• zmiana terminu ferii zimowych- 04.01.2021- 17.01.2021 r.

Minął pierwszy miesiąc nauczania zdalnego. Dziękujemy Wam bardzo za aktywny udział w zajęciach, Rodzicom za wsparcie w organizacji nauczania zdalnego w domu. Wszystkich rodziców zapraszamy na spotkania z wychowawcami, na których otrzymacie Państwo m.in. informacje o przewidywanych ocenach Waszych dzieci, prosimy też o przekazanie waszych uwag, sugestii, propozycji.
Termin spotkań- 15.12.2020 r.:

klasy I-III godz. 16:00,

klasy IV- VIII godz.17:00

Łączymy się online przez konta Waszych dzieci.
Drodzy uczniowie, pamiętajcie i dbajcie nadal o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz przestrzegajcie wszystkich zaleceń sanitarnych.

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Piotr Lechowicz

Loading