Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

13 stycznia 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas I-III

W związku z decyzją  rządu RP o powrocie uczniów klas I- III do szkół, informuję że z dniem 18 stycznia 2021 r. wznawiamy nauczanie stacjonarne dla uczniów klas I- III.

Przygotowując się do rozpoczęcia zajęć w  dniu 14 stycznia 2021 r. przeprowadzamy badania na COVID – 19  nauczycieli i pracowników szkoły pracujących z tą grupa uczniów, dokonaliśmy również  dostosowań do wytycznych sanitarnych MEiN, MZ i GIS.

ORGANIZACJA SZKOŁY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH WYTYCZNYCH SANITARNYCH MZ, MEIN I GIS

 1. Tygodniowy plan zajęć bez zmian, rozpoczynanie i kończenie zajęć, przerwy wg dotychczasowego rozkładu.
 2. Przydział sal dla poszczególnych klas / każda klasa oddzielna sala/ 
  Klasa Wychowawca Nr sali , wejście do szkoły
  I a L. Wągrowska, J. Sokołowska-Kowalczyk 2 – mała szkoła, wejście główne
  Ib E. Nowakowska 4– mała szkoła, wejście nr 3
  Ic K. Dobrzycka 3– mała szkoła, wejście nr 3
  IIa A. Mikuśkiewicz,       A. Włodarczyk 25– budynek główny, wejście główne
  IIb E. Hnat 27– budynek główny, wejście główne
  IIc B. Moskal- Wilk 30 – budynek główny, wejście nr 3 od podwórka
  IIIa A. Chwedczuk, V. Gabriel 1 – mała szkoła, wejście główne
  IIIb D. Habrych 28– budynek główny, wejście główne
  IIIc K. Wajs, M. Ilnicka- Wołoszyn 32– budynek główny, wejście nr 3 od podwórka
 3. Świetlica szkolna czynna bez zmian od godziny 7:00- 16:00.
 4. Stołówka szkolna funkcjonuje od 18.01.2021, godziny obiadów bez zmian.
 5. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z logopedą itp. odbywają się wg obowiązującego planu zajęć.
 6. Biblioteka szkolna, pedagog i psycholog szkolna pracują w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem pracy.
 7. I półrocze roku szkolnego 2020/2021 kończy się 31 stycznia 2021 r. Oceny klasyfikacyjne zostaną wystawione do 27 stycznia 2021 r.
 8. Wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązują dotychczasowe  Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie od 1 września 2020 r. / maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja itd./

 Korzystając z okazji życzę  wszystkim Państwu w Nowym 2021 Roku wiele zdrowia , szczęścia, wszelkiej pomyślności w życiu szkolnym, osobistym i zawodowym oraz szybkiego powrotu do „normalności”.

Wszystkiego dobrego.

                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                               Dyrektor Szkoły

                                 Piotr Lechowicz

ZAŁĄCZNIK

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

 

Loading