Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

mLegitymacja szkolna – jako pierwsi w gminie starujemy z tym projektem

11 listopada 2019

Od 18 listopada, poniedziałku, nasi uczniowie będą mogli starać się o tzw. mLegitymację, czyli elektroniczny wtórnik legitymacji papierowej.  mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Dzięki niej uczniowie nie muszą nosić tradycyjnego dokumentu. To dokument, ale wyświetlany na ekranie telefonu. Aby otrzymać dostęp do takiego dokumentu, należy zgłosić się do szkolonego sekretariatu z aktualną legitymacją szkolną. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem naszej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. Uruchamia się ją, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.
Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Możesz sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.
Przypomnijmy, że w tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL,  nazwę i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.
mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Wymagania sprzętowe to urządzenie mobilne wyposażone w system Android (wersja 6.0 lub nowsza) i iOS (wersja 10.3 lub nowsza)

Koordynatorzy projektu: Maria Piekarek, Barbara Grudzińska, Tomasz Śniadecki

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939 ze zm) – § 3 ust. 1a, § 24.

Źródło: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

Loading