Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Nasi sportowcy na sesji Rady Miejskiej

21 maja 2015

Nasi sportowcy wraz z Panem Januszem Czaplą gościnnie na sesji Rady Miejskiej. Otrzymali gratulacje od  Burmistrza Namysłowa Pana Juliana Kruszyńskiego oraz Pana Wiceburmistrza Rafała Nowowiejskiego.

Fot:Urząd Miejski w Namysłowie

Loading