Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Organizacja dnia 2 listopada

28 października 2021

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2 – XI- 2021 roku to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.45-16.15 (nie ma obiadu w szkole).

WAŻNE !!!

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców uczniów, chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole, o podanie wychowawcy klasy w jakich godzinach dziecko skorzysta z opieki w szkole.

Zgłoszenia do dnia 29.10.2021.

Loading