Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Organizacja dnia wolnego 2 stycznia

16 grudnia 2018

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2 stycznia 2019 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.00-16.00. W tym dniu nie ma obiadu w szkole.
WAŻNE !!!
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę rodziców uczniów chcących skorzystać z zajęć opiekuńczych organizowanych w szkole, o podanie wychowawcy klasy w jakich godzinach dziecko skorzysta z opieki w szkole.
Zgłoszenia do dnia 19.12.2018.

Loading