Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Organizacja nauczania od 1 lutego 2021 r.

31 stycznia 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas I-VIII
W związku z decyzją rządu, informuję że od 01 lutego 2021 r. kontynuujemy nauczanie w dotychczasowych formach. Jednocześnie z dniem 1 lutego rozpoczynamy II półrocze roku szkolnego 2020/2021.
1. Klasy I- III- nauczanie stacjonarne wg dotychczasowego planu zajęć.
2. Klasy IV- VIII – nauczanie zdalne wg dotychczasowego planu zajęć.
3. Świetlica szkolna czynna bez zmian od godziny 7:00- 16:00.
4. Stołówka szkolna- godziny obiadów bez zmian.
5. Biblioteka szkolna, pedagog i psycholog szkolna pracują w formie stacjonarnej zgodnie z tygodniowym planem pracy.
6. Wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie od 1 września 2020 r. / maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja itd./

W dzienniku elektronicznym możecie Państwo i Uczniowie zapoznać się z wynikami klasyfikacji śródrocznej. Gratulujemy Wam wyników osiągniętych w I półroczu i życzymy wielu sukcesów w dalszej nauce. Mamy nadzieję i liczymy na szybki powrót wszystkich uczniów do szkoły.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Piotr Lechowicz

Loading